امروز سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۰۴:۳۹

پیشگامان نیک صنعت طبرستان

مشخصات کلی

پیشگامان نیک صنعت طبرستان

  • تولید کننده
  • تامین و توزیع کننده

شهرک صنعتی بابکان پلاک 141

مالکیت

احمد برجسته